Vướng mắc trong triển khai Luật Đấu giá tài sản

Theo Bộ Tư pháp, thời gian qua, nhiều địa phương kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016; trong đó có việc thành lập, đăng ký hoạt động của DN đấu giá tài sản, chuyển đổi DN đấu giá tài sản thành lập trước 1/7/2017.

Chuyển đổi phải đúng hạn

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, về việc chuyển đổi DN đấu giá tài sản thành lập trước ngày 1/7/2017, trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Cục Bổ trợ tư pháp, khi thực hiện việc đăng ký chuyển đổi toàn bộ hoạt động của DN theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP (NĐ 62) thì lại vướng các quy định của pháp luật về DN, thuế (phải chấm dứt hoạt động của DN cũ). Do vậy, sau hơn 12 tháng thi hành, Sở Tư pháp Hà Nội mới thực hiện được việc chuyển đổi cho 3 DN theo quy định tại Điều 7 NĐ 62 (bản chất là thành lập mới DN đấu giá tài sản trên cơ sở tách lĩnh vực đấu giá khỏi DN cũ).

Một phiên bán đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hà Nội). Ảnh: Thái San

Xung quanh vướng mắc của Hà Nội cũng là vướng mắc của nhiều địa phương, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Đấu giá tài sản, DN đấu giá tài sản thành lập trước ngày 1/7/2017 được tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1/7/2017 và DN đó phải thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 6, Điều 7 NĐ 62. Do đó, đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn các DN này tại địa phương thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo đúng thời hạn của Luật Đấu giá tài sản và NĐ 62.
Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Đấu giá tài sản, chi nhánh của DN đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, TP nơi DN đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Luật Đấu giá tài sản không có quy định về việc chuyển đổi đăng ký hoạt động hay đăng ký hoạt động bằng hình thức DN đấu giá đối với chi nhánh của DN đấu giá tài sản được thành lập trước ngày 1/7/2017. Do đó, đề nghị Sở Tư pháp không đăng ký chuyển đổi hoạt động hoặc đăng ký bằng hình thức DN đấu giá đối với chi nhánh DN đấu giá tài sản thành lập trước ngày 1/7/2017.
Có sai phạm trong quá trình tổ chức bán đấu giá
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng thông tin, Luật Đấu giá tài sản đã quy định cụ thể, chặt chẽ trình tự, thủ tục đấu giá. Tuy nhiên, qua công tác thanh, kiểm tra trong hoạt động đấu giá tài sản ở các địa phương, đã có một số sai phạm của các tổ chức đấu giá tài sản trong quá trình tổ chức bán đấu giá. Cụ thể, việc thực hiện niêm yết đấu giá tài sản còn chưa đúng quy định về nơi niêm yết, thời hạn niêm yết, nhất là việc không lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết đấu giá tài sản trong hồ sơ đấu giá. Tổ chức cuộc đấu giá còn chưa đúng với hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá…
Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, TP yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm chỉnh trình tự, thủ tục đấu giá theo Luật, chủ động hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá, thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu giá tài sản đối với các tổ chức đấu giá tài sản và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn.

2018-12-28T20:12:00+00:00

Hotline:
0964 478 877