Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 124 (4), tờ bản đồ số 09, diện tích 40 m2, địa chỉ Tổ dân phố Thượng, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thông báo đấu giá đất Tây lựu lần 1 Thông báo đấu giá đất Tây lựu lần 2 Thông báo đấu giá đất Tây lựu lần 3

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 124 (4), tờ bản đồ số 09, diện tích 40 m2, địa chỉ Tổ dân phố Thượng, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2018-12-28T22:32:05+00:00

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 53, tờ bản đồ số 03, diện tích 114,7m2, địa chỉ Tổ dân phố Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thông-báo-đấu-giá-đất-Liên-Mạc-lần-01 Thông-báo-đấu-giá-đất-Liên-Mạc-lần-02

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 53, tờ bản đồ số 03, diện tích 114,7m2, địa chỉ Tổ dân phố Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2018-12-29T00:07:04+00:00

Bán đấu giá tài sản là QSDĐ tại Tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Thong-bao-dau-gia-Ba-Ly-Long-Bien

Bán đấu giá tài sản là QSDĐ tại Tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 2018-12-29T00:35:02+00:00

Hotline:
0964 478 877