Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 53, tờ bản đồ số 03, diện tích 114,7m2, địa chỉ Tổ dân phố Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thông-báo-đấu-giá-đất-Liên-Mạc-lần-01 Thông-báo-đấu-giá-đất-Liên-Mạc-lần-02

Bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 53, tờ bản đồ số 03, diện tích 114,7m2, địa chỉ Tổ dân phố Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 2018-12-29T00:07:04+00:00

Hotline:
0964 478 877